REGULAMIN PROMOCJI

do -30% na wybrane modele z kolekcji wiosna lato 2018”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „do -30% na wybrane modele z kolekcji wiosna lato 2018” jest spółka Hexeline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, przy ul. Puszkina 62/64, 92-516 Łódź, NIP: 7262655438, REGON: 360239222, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem: 533223 zwana dalej Organizatorem

 2. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest promocja „do -30% na wybrane modele z kolekcji wiosna lato 2018” (dalej „Promocja”). Treść regulaminu jest dostępna w Salonach, na stronie internetowej sklepu (https://e-hexe.com.pl) oraz w siedzibie Organizatora.

 3. Promocja obowiązuje w Salonach stacjonarnych HEXELINE oraz w Sklepie Internetowym HEXELINE. Produkty objęte Promocją, dostępne w Sklepie Internetowym HEXELINE, posiadają specjalne oznaczenie.

 4. Promocja polega na sprzedaży promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c., które w okresie obowiązywania Promocji dokonają zakupu/ów produktu/ów objętych Promocją, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu oraz zaakceptują niniejszy Regulamin (,,Uczestnik Promocji”).

 

§ 2

WARUNKI PROMOCJI

 1. W ramach Promocji pod warunkiem wskazanym w § 1 ust. 5 Regulaminu Uczestnik ma możliwość nabycia wybranych modeli produktu/ów z kolekcji wiosna lato 2018 z uwzględnieniem rabatu
  do -30%.

 

§ 3

 1. Promocja obowiązuje w dniach: od 20.06.2018 do odwołania.

 2. Produkty objęte niniejszą promocją to: wybrane modele z kolekcji wiosna lato 2018 dostępne w Salonach stacjonarnych i w Sklepie Internetowym

 3. Rabat na produkt przy sprzedaży w Promocji naliczany jest od cen pierwszych.

 4. Rabat obejmuje tylko i wyłącznie wybrane modele z kolekcji wiosna lato 2018. Wybrane modele uczestniczące w Promocji wskazane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 5. Promocja nie łączy się z Kartami Stałego Klienta, kartami płatniczymi (mBanku i CitiBanku) oraz innymi równolegle obowiązującymi promocjami. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

§ 4

WYMIANA/ZWROT w ramach promocji „do -30% na wybrane modele z kolekcji wiosna lato 2018”:

 1. Produkty zakupione w ramach Promocji w Salonach stacjonarnych HEXELINE nie podlegają zwrotom, ani wymianom- zarówno w czasie Promocji, jak i po jej zakończeniu.

 2. Produkty zakupione w ramach Promocji w sklepie internetowym HEXELINE - mogą być zwracane/wymieniane na następujących zasadach:

  1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować HEXELINE o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

  2. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji, Klient otrzyma zwrot kwoty, którą zapłacił za te produkty w momencie dokonywania transakcji.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

 2. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w Sklepie, Salonach oraz siedzibie Organizatora Promocji.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2018 r.

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU PROMOCJI „do -30% na wybrane modele z kolekcji wiosna lato 2018”

 

Wybrane modele uczestniczące w Promocji

SWETER 10-00525/A8 - NP

SWETER 10-00533/A8 - NP

SWETER 10-00567/A8 - P

SWETER 10-00563/A8 - P

BLUZKA 01-00036/A8 - P

BLUZKA 01-00037/A8 - P

BLUZKA 01-00120/A8 - P

SPODNIE 04-00210/A8 - P

SWETER 10-00560/A8 - P

SWETER 10-00561/A8 - P

SWETER 10-00562/A8 - P

SPODNIE 04-00201/A8 - P

SWETER 10-00565/A8 - P

SWETER 10-00566/A8 - P

ŻAKIET 06-00160/A8 - P

KURTKA 08-00050/A8 - P

SWETER 10-00526/A8 - NP

SWETER 10-00534/A8 - NP

ŻAKIET 06-00200/A8 - P

BLUZKA 01-00175/A8 - P

BLUZKA 01-00199/A8 - P

SWETER 10-00556/A8 - P

SWETER 10-00557/A8 - P

SWETER 10-00568/A8 - P

SWETER 10-00569/A8 - P

SWETER 10-00570/A8 - P

SWETER 10-00571/A8 - P

SWETER 10-00558/A8 - P

SWETER 10-00559/A8 - P

BLUZKA 01-00137/A8 - P

SUKIENKA 02-00119/A8 - P

SUKIENKA 02-00139/A8 - P

ŻAKIET 06-00104/A8 - P

SUKIENKA 02-00079/A8 - P

SUKIENKA 02-00100/A8 - P Z PONCZEM

SUKIENKA 02-00121/A8 - P

KURTKA 08-00051/A8 - P

SUKIENKA 02-00231/A8 - P

BLUZKA 01-00165/A8 - P

BLUZKA 01-00192/A8 - P

SPÓDNICA 03-00162/A8 - P

SPODNIE 04-00229/A8 - P

BLUZKA 01-00081/A8 - P

TUNIKA 20-00136/A8 - P

BLUZKA 01-00236/A8 - P

SPÓDNICA 03-00059/A8 - P

SPODNIE 04-00035/A8 - P

SPODNIE 04-00056/A8 - P

SPODNIE 04-00069/A8 - P

SPODNIE 04-00211/A8 - P

SPODNIE 04-00213/A8 - P

SPODNIE 04-00235/A8 - P

SUKIENKA 02-00168/A8 - P

SUKIENKA 02-00182/A8 - P

SUKIENKA 02-00053/A8 - P

SUKIENKA 02-00063/A8 - P Z PASKIEM

ŻAKIET 06-00074/A8 - P

BLUZKA 01-00001/A8 - P

SUKIENKA 02-00024/A8 - P

SUKIENKA 02-00084/A8 - P

TUNIKA 20-00002/A8 - P

SPODNIE 04-00034/A8 - P

SPODNIE 04-00109/A8 - P

SPODNIE 04-00212/A8 - P

SUKIENKA 02-00134/A8 - P

SUKIENKA 02-00189/A8 - P

SUKIENKA 02-00014/A8 - P

SUKIENKA 02-00083/A8 - P

SUKIENKA 02-00105/A8 - P

SUKIENKA 02-00184/A8 - P

BLUZKA 01-00061/A8 - P

BLUZKA 01-00045/A8 - P

ŻAKIET 06-00054/A8 - P

PŁASZCZ 09-00151/A8 - P

SUKIENKA 02-00181/A8 - P

SUKIENKA 02-00186/A8 - P

SUKIENKA 02-00161/A8 - P

TUNIKA 20-00022/A8 - P

SUKIENKA 02-00076/A8 - P

BLUZKA 01-00012/A8 - P

SPÓDNICA 03-00003/A8 - P

SPÓDNICA 03-00153/A8 - P

SPÓDNICA 03-00215/A8 - P

PŁASZCZ 09-00082/A8 - P Z PASKIEM

SUKIENKA 02-00113/A8 - P

SUKIENKA 02-00101/A8 - P

SPODNIE 04-00005/A8 - P

SPODNIE 04-00073/A8 - P

SUKIENKA 02-00115/A8 - P

SUKIENKA 02-00116/A8 - P

SUKIENKA 02-00198/A8 - P Z WIĄZANIEM

SUKIENKA 02-00043/A8 - P

SUKIENKA 02-00068/A8 - P

SUKIENKA 02-00157/A8 - P

SUKIENKA 02-W0067/A8 - P

SPODNIE 04-00046/A8 - P

SPODNIE 04-00143/A8 - P

SUKIENKA 02-00065/A8 - P

SUKIENKA 02-00166/A8 - P

KOMBINEZON 00-00021/A8 - P Z PASKIEM

SUKIENKA 02-00230/A8 - P Z PASKIEM

ŻAKIET 06-00058/A8 - P

PŁASZCZ 09-00190/A8 - P

SPÓDNICA 03-00011/A8 - P Z HALKĄ

PŁASZCZ 09-00154/A8 - P

BLUZKA 01-00013/A8 - P

SUKIENKA 02-00133/A8 - P

SPODNIE 04-00060/A8 - P

SPÓDNICA 03-00055/A8 - P

SUKIENKA 02-00075/A8 - P

SUKIENKA 02-00078/A8 - P

SUKIENKA 02-00170/A8 - P

ŻAKIET 06-00228/A8 - P

PŁASZCZ 09-00052/A8 - P

PŁASZCZ 09-00110/A8 - P

SUKIENKA 02-00194/A8 - P DWUCZĘŚCIOWA

ŻAKIET 06-00152/A8 - P

SUKIENKA 02-00062/A8 - P

KURTKA 08-00515/A8 - NP Z PASKIEM

PŁASZCZ 09-00512/A8 - NP

PŁASZCZ 09-00516/A8 - NP

PŁASZCZ 09-00093/A8 - P

SUKIENKA 02-00020/A8 - P

SUKIENKA 02-00072/A8 - P

ŻAKIET 06-00057/A8 - P

ŻAKIET 06-00040/A8 - P

PŁASZCZ 09-00049/A8 - P

SUKIENKA 02-00232/A8 - P

SPODNIE 04-00227/A8 - P